باید سیاست و تکلیف فیلتر و فیلترشکن مشخص شود

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شفاف، محمدجواد آذری جهرمی امروز در آستانه روز جهانی ارتباطات و در مراسم بهره برداری فاز نخست دولت همراه، اظهار کرد: روز ارتباطات امسال با حواشی همراه بود. واقعیتی وجود دارد و آن سردرگمی در سیاست گذاری حوزه رسانه در کشور است. مردمی که به نظام علاقه مند نیستند و میهن دوست هستند، نمایندگان مجلس و دولتمردان را انتخاب می کنند، از طرفی مجلس قانون ممنوعیت ماهواره را تصویب می کند، قانون دستور جمع آوری می دهد و پلیس مقررات را اجرا می کند. از نظر مردم اینجا اگر پلیس خلاف مقررات عمل کند، قهرمان می شود و اگر موافق مقررات عمل کند، خائن می شود.وی با بیان اینکه فیلتر و فیلترشکن معلول علتی بالاتر از دستور است گفت: این موضوعات از زمان شبکه های اجتماعی اورکات، فیس بوک و وی چت وجود داشته است. باید یک سیاست و تکلیف در کشور مشخص شود و در تقابل با افکار عمومی، سیاست ها مشخص باشد. ما نباید نیروهای منابع انسانی خود را نابود کنیم.